قرآن دوم - درس اول

درس اول – قرآن دوم

آداب ظاهری تلاوت قرآن :

1-     وضو می گیریم .

2-     هنگام قرائت ، در مقابل قرآن مودب می نشینیم .

3-     در صورت امکان هنگام تلاوت قرآن به سوی قبله می نشینیم .

4-     در شروع تلاوت با عبارت « اعوذ بالله من الشیطان الرجیم » از شرّ شیطان به خدا پناه ببریم و با گفتن « بسم الله الرحمن الرحیم » قرائت را آغاز می کنیم .

5-     بهتر است ، قرآن را قدری بلند بخوانیم .

6-     سعی می کنیم قرآن را با صوت زیبا بخوانیم .

7-     سعی می کنیم قرآن را با ترتیل و شمرده بخوانیم .

آداب باطنی تلاوت قرآن کریم :

1-     با نیّت « قربة الی الله» و کسب رضای خدا قرآن می خوانیم .

2-     سعی می کنیم هنگام قرائت به معنای آیات نیز توجه کنیم .

3-     در مقابل سخنام خدا خاشع و خاضع می باشیم .

4-     سعی می کنیم در معنای آیات قرآن اندیشه و تدبّر کنیم .

5-     به هنگام تلاوت ، قلب ما متوجه خدا و آیات او باشد .

6-     با خواندن آیاتی که مومنین را به بهشت بشارت می دهد نسبت به انجام کارهای خوب و پیروی از دستورات الهی ، توجه بیشتری پیدا می کنیم .

7-     با خواندن آیاتی که درباره ی عذاب الهی هشدار داده است نسبت به دوری از گناهان توجه بیشتری پیدا می کنیم .

لغات و معنای کلمات درس اول

ردیف

کلمه

معنا

ردیف

کلمه

معنا

1

اِتَّقوا

تقوا پیشه کنید

7

نَضرِبُ

می زنیم

2

لا یَستَوی

مساوی نیست

8

لَعَلَّ

شاید ، به امید این که

3

اَصحاب

اهل

9

یَتَفَکَّرونَ

فکر می کنند ، اندیشه می کنند

4

فائِزونَ

رستگاران

10

اَسماء

جمع اسم ، نام ها

5

لَو

اگر

11

حُسنی

بهتر ، نیکوترین

6

رَاَیتَ

دیدی ، می دیدی

12

خاشِع

افتاده ، فروتن

 

معنای ترکیبات

 

ردیف

کلمه

معنا

ردیف

کلمه

معنا

1

اِتَّقوا الله

تقوای خدا را پیشه کنید

7

لَرَایتَهُ

قطعاً او را می دیدی

2

بِما تَعمَلونَ

به آنچه انجام می دهید

8

مِن خَشیَةِ اللهِ

از ترس خدا

3

اَصحابُ الجَنَّةِ

اهل بهشت

9

لِقومٍ یَتَفَکَّرونَ

برای قومی که اندیشه می کنند

4

هُمُ الفائِزونَ

آنان رستگارانند

10

لَعَلَّهُم یَتَفَکَّرونَ

شاید فکر کنند

5

لَو اَنزَلنا

اگر نازل می کریم

11

اَلاَسماءُ الحُسنی

نیکوترین نام ها

 

ترجمه صحیح هر عبارت را علامت بزنید .

1-وَ لِلّهِ الاَسماءُ الحُسنی

¨الف – و بهترین نام ها برای اوست .

þب – و بهترین نام ها برای خداست .

2-اِنَّ فی ذلِکَ لَایاتٍ لِقومٍ یَتَفَکَّرونَ

þ الف – قطعاً در آن نشانه هایی است برای گروهی که اندیشه می کنند.

¨ ب- قطعاَ در آن نشانه ای است برای گروهی که اندیشه کردند .

3- وَ اَتَّقوا اللهَ الَّذی اَنتُم بِه مُومنونَ

¨ الف – و تقوای خدا را پیشه کنید که شما به او مومن هستید .

þ ب – و تقوای خدا را پیشه کنید تا به او ایمان آورید .

4- وَ یَتَفَکَّرونَ فی خَلقِ السَّماواتِ وَ الاَرضِ

¨الف – و در آفرینش آسمان ها و زمین اندیشه کنید.

þب- و در آفرینش آسمان ها و زمین اندیشه می کنند .

5 – هَل یَستَوی اَلَّذینَ یَعلَمونَ وَ الَّذینَ لا یَعلَمونَ

þالف- آیا مساوی هستند کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند؟

¨ب – آیا مساوی هستند کسانی که عمل می کنند و کسانی که عمل نمی کنند؟

هم خانواده  و ریشه ی کلمات :

کلمه

هم خانواده ها

ریشه (حروف اصلی)

حمد

حمید

محمود

احمد

محمّد

ح – م – د

جَمع

جامع

مجموع

مجمع

جامعة

ج – م – ع

عَلیم

عِلم

معلوم

تعلیم

تعلّم

ع – ل – م

احسان

حسن

محسن

احسن

تحسین

ح – س – ن

قدیر

قادر

مقدور

قَدَر

قُدرت

ق – د - ر

 

ترجمه آیات و عبارات قرآنی :

{ یا اَیُّهَا الَّذینَ ءامَنُوا اتَّقوا اللهَ

? ای کسانی که ایمان آورده اید تقوای الهی پیشه کنید.

{ وَ اتَّقوا اللهَ اِنَّ اللهَ خَبیرٌ بِما تَعمَلونَ

? و تقوای الهی پیشه کنید قطعاً خداوند به آنچه که می کنید آگاه است .

{ لا یَستَوی اَصحابُ النّارِ وَ اَصحابُ الجُنَّةِ

? اصحاب جهنمیان و اصحاب بهشتیان مساوی نیستند .

{ اَصحابُ الَجنَّةِ هُمُ الفائِزونَ

? بهشتیان رستگارانند.

{ لَو اَنزَلنا هذَا القُرءانَ عَلی جَبَلٍ

? اگر قرآن را بر کوهی نازل می کردیم .

{ لَرَاَیتَهُ خاشِعَاً مُتَصَدِعًا مِن خَشیَةِ اللهِ

? قطعاً او را از ترس خدا خاشع و از هم پاشیده می دیدی

{ وَ تِلکَ الاَمثالُ نَضرِبُها لِلنّاس ِ لَعَلَّهُم یَتَفَکَّرونَ

? و آن مثال ها را برای مردم می زنیم شاید اندیشه کنند.

+