دینی دوم درس دوم

دینی دوم – درس دوم

چکیده ی درس

یَومَ تُبَدِّلُ الاَرضِ وَ السَّماواتُ و بَرَزوا لِلّهِ الواحِدِ القَهّار

روزی که زمین و آسمان نیز به غیر تبدیل شود و همگان در پیشگاه خدای یگانه و پیروز حاضر شوندسوره ی ابراهیم آیه 48

از آنجایی که خدا این جهان را بیهوده نیافریده است ، انسان نیز با مرگ نابود نمی شود . انسان وجودی جاودانه است و مرگ او را نابود نمی کند بلکه مرگ یک انتقال است ، انسان از این جهان به جهان آخرت منتقل می شود و در آن نتیجه ی کامل کارهای خود را می بیند . بدانید که قیامتی در پیش است پس لازم است خود را با ایمان و تقوا با عبادات و اعمال نیک و خدمت به خلق خدا بپروریم . هیچ یک از اعمال ما نابود نمی شود و ما نتیجه ی اعمال خود را در قیامت خواهیم دید .    * شعر رجوع * از « حِسان »  این شعر را حفظ کنید

نامه کردار و گفتار بشر * خود بود روشنگر هر خیر و شر * نامه ای با جان او آمیخته * می شود بر گردنش آویخته * نامه ی رد یا قبول بندگی * یا یرافرازی و یا شرمندگی * نامه ی اعمال اصحاب یمین * اهل تقوا ، اهل ایمان و یقین * روز محشر باشد اندر دست راست * صاحب این نامه از غم ها رهاست * این جواز ره گشای رحمت است * این برات جاودانه رحمت است * نامه ی اعمال اصحاب شِمال * آن تبه کاران بس افسرده حال * باشد اندر دست چپ روز شُمار * رمز محکومیت اصحاب نار * نامه ی شرمندگی و حسرت است * حُکم بدکاران ِ دور از رحمت است . * امیر المومنین علی (ع) برای آن صحابی در مورد بازگشت به جهان نوشت : « بدان و بیندیش که خدا درخواستت را برای بازگشت به دنیا پذیرفته و تو را به این جهان بازگردانیده است حالا چه می کنی ؟ آیا با سرعت و قدرت برای حیات واقعی خود زاد و توشه فراهم می کنی ؟ آیا برای منزل جاودانی آخرت خویش چیزی از پیش می فرستی ؟ کار خیری ، عمل صالحی ، دستگیری و کمکی ، دعا و عبادتی ، چه پیش می فرستی ؟» اینها همه به عنوان توشه ی سفر آخرت است که حضرت علی (ع) می فرمایند . در قرآن کریم قیامت با این ویژگیها تصویر شده است :

روزی که آسمانها به شدت حرکت کند و کوه ها به راه افتد و زمین به شدت بلرزد و کوه ها متلاشی شوند و غباری پراکنده گردد و زمین به غیر زمین تبدیل شود و کوه ها نیز مانند پشم حلاجی شده متلاشی گردند و آب دریاها پراکنده شود و قبرها زیر و رو  گردد و ... هنگامی که فرد گنهکار به جهان برزخ می رود و رنج و عذاب کارهای خویش را می بیند آرزو می کند که کاش بتواند به دنیا برگردد تا اعمال صالح انجام دهد و گذشته تباه خود را جبران کند و از خدا تقاضا می کند که او را به دنیا برگرداند ولی هرگز به دنیا باز نمی گردد و تا قیامت و روز برانگیخته شدن در عذاب و ناراحتی خواهد بود . و این مکان همان عالم برزخ است که بین دنیا و قیامت را عالم برزخ می گویند . انسان پس از مرگ ابتدا به عالم برزخ وارد می شود . با کمک ایمان و عمل صالح و تقوا می توان از بیم روز قیامت در پناه لطف خدا در امان بود .

 

سوالات متن درس :

1 – چگونه می توان از بیم روز قیامت در پناه لطف خدا در امان بود ؟

? با کمک ایمان و عمل صالح و تقوا می توان از بیم روز قیامت در پناه لطف خدا در امان بود .

2 – منظور از برزخ چیست ؟

? عالم بین دنیا و قیامت را عالم برزخ می گویند . انسان پس از مرگ ابتدا به عالم برزخ وارد می شود .

3 – آیه زیر را ترجمه کنید .

یَومَ تُبَدِّلُ الاَرضِ وَ السَّماواتُ و بَرَزوا لِلّهِ الواحِدِ القَهّار

? روزی که زمین و آسمان نیز به غیر تبدیل شود و همگان در پیشگاه خدای یگانه و پیروز حاضر شوند .

 

بیندیشید و پاسخ دهید

1 – امیر المومنین (ع) برای آن صحابی خود در مورد بازگشت به جهان چه نوشت ؟

? امیر المومنین علی (ع) برای آن صحابی در مورد بازگشت به جهان نوشت : « بدان و بیندیش که خدا درخواستت را برای بازگشت به دنیا پذیرفته و تو را به این جهان بازگردانیده است حالا چه می کنی ؟ آیا با سرعت و قدرت برای حیات واقعی خود زاد و توشه فراهم می کنی ؟ آیا برای منزل جاودانی آخرت خویش چیزی از پیش می فرستی ؟ کار خیری ، عمل صالحی ، دستگیری و کمکی ، دعا و عبادتی ، چه پیش می فرستی ؟»

2 – هنگامی که فرد گنهکار به جهان برزخ می رود و رنج و عذاب کارهای خویش را می بیند ، چه آرزویی می کند ؟

? هنگامی که فرد گنهکار به جهان برزخ می رود و رنج و عذاب کارهای خویش را می بیند آرزو می کند که کاش بتواند به دنیا برگردد تا اعمال صالح انجام دهد و گذشته تباه خود را جبران کند و از خدا تقاضا می کند که او را به دنیا برگرداند ولی هرگز به دنیا باز نمی گردد و تا قیامت و روز برانگیخته شدن در عذاب و ناراحتی خواهد بود .

3 – در قرآن کریم ، قیامت با چه ویژگی هایی تصویر شده است ؟

? روزی که آسمانها به شدت حرکت کند و کوه ها به راه افتد و زمین به شدت بلرزد و کوه ها متلاشی شوند و غباری پراکنده گردد و زمین به غیر زمین تبدیل شود و کوه ها نیز مانند پشم حلاجی شده متلاشی گردند و آب دریاها پراکنده شود و قبرها زیر و رو  گردد و ...

4 – امیر المومنین (ع) چه چیزهایی را به عنوان توشه ی سفر آخرت معرفی کرده است ؟

? ایمان ، تقوا و اعمال صالح توشه ی راه آخرت است که انسان را از پرتگاه های خطرناک در امان می دارد .

+