قرآن اول درس دوم

قرآن اول – درس دوم

معنای کلمات

ردیف

کلمه

معنا

1

یا ، یا اَیُّهَا

ای

2

اِذ

زمانی که

3

قالَ

گفت

4

لـِ

برای

5

ـه

او، ـش

6

اِنَّ

قطعاً

7

بَنی اِسرائیلَ

بنی اسرائیل

8

رَبّ

پروردگار

9

ی

من ، ـم

10

کُم

شما ، ـتان

11

رَسول

پیامبر

12

لا یَهدی

هدایت نمی کند

13

اِبن

پسر

14

ظالمینَ

ظالمان ، ستمگران

 

ترکیب ها را مانند نمونه کامل و معنا کنید

 

لـِ  +

اللهِ

لـِلّهِ

برای خدا

اَلَّذینَ

لـَِلَّذینَ

برای کسانی که

موسی

لـِموسی

برای موسی

بنی اسرائیل

لـِبنی اسرائیل

برای بنی اسرائیل

 

ترکیب ها را مانند نمونه کامل و معنا کنید

 

اِلی+

ـهِ

اِلَیِـهِ

به سوی او

هِم

اِلَیهِم

به سوی آنها

کُم

اِلَیِکُم

به سوی شما به سویتان

 

معنای ترکیب ها  

ردیف

ترکیب

معنا

1

لـِلّهِ

برای خدا

2

اِلَیِکُم

به سوی شما به سویتان

3

مُحَمَّدٌ رَسولُ اللهِ

محمد رسول خدا است

4

اِسمُهُ اَحمَدُ

(اسم + ـه ) نام او احمد است

 

 

+