نمونه سوال عربی سوم درس اول و دوم

امتحان عربی سال سوم - از درس های اول و دوم کتاب – مدرسه راهنمایی شهید آزدای- مهرماه88

 

 

1 – معنی لغات زیر بنویسید .( 5/2 نمره )

أسلَمتُ :                     تَحکُم :                         تَفَقُّد :                          عَرش :                        میاه :

قِیادةِ :                   قریب :                   یَعبُدون :                      مَلأ :                             زُجاج :            

2 – ترجمه عبارات زیر را به فارسی روان بنویسید . (4 نمره )

الف) کانَ لِسلَیمانَ (ع) جَیشٌ قویٌّ مِن الاِنسانِ وَ الطَّیرِ وَ الحَیَوانِ.

 

ب) فَکَتَبَ سلیمانُ (ع) کتاباً لِمَلِکَةِ « سَبَاً » .

 

ج) فَنَظَرَت اِلَی السَّماءِ وَ قالَت .

 

د) سُلیمانُ : یا أَیُّهَا المَلَأُ ! أَطلُبُ مِنکُم عَرشَ مَلِکَة سَبَأً قَبلَ وُصولِها !

 

هـ) أَیُّهَا الاُمَراءُ ! أَیُّهَا السّادَةُ ! مَعنَویّاتُ الجُنودِ ضَعیفَةٌ .

 

و) فَرِحَ جُندیُّ العَدُوِّ بهذه المعلوماتِ السرّیَّةِ .

 

ز) اِنَّ المُلوکَ اِذا دَخَلوا قَریَةً أفسَدوها .

 

ح) وَ لَهُم هجومٌ هذه اللیلةَ !

3 – جملات فارسی را به عربی ترجمه کنید . (2 نمره )  

الف) چه چیزی پیدا کرده ای ؟

 

ب) کجا رفته بودی ای هدهد؟

 

ج) آفرین ... این فکر بسیار خوبی است !

 

د) آنها از راه دریا می آیند .

4 – جدول زیر را کامل کنید . (5/1 نمره)

کلمه

حروف اصلی

حروف زائد

وزن

 

 

 

مَنصُور

 

 

 

 

 

ناصِر

 

 

 

 

 

 

5 – کدام یک از ترجمه های زیر درست است ؟ (1 نمره)

أنَا أسجُدُ لِلّه ربِّ العالَمینَ .

الف) ما خدای جهانیان را می پرستیم . ¡

ب) من برای خداوند ، پروردگار جهانیان ، سجده می کنم . ¡

6 – کلمات ستون « الف » را به کلمه ی مناسب خود در ستون « ب »وصل کنید . (2 نمره)

الف

ب

کَتَبوا

دستور می دهی (مذکر)

ساَلنا

نوشتند (جمع مذکر)

تأمُرُ

پرسیدیم

وَجَدتُ

عبادت می کنند (مثنای مذکر)

 

یافتم

7 – با توجه به معنای آیات کلمه صحیح  را در جای مناسب خود بنویسید . (2 نمره)

( العرش – یَسجُدونَ – الَطیرِ – مَسرورَاً – فَرِحَ – جُنودُ )

الف)أنَّهُ کانَ فی أهلِهِ .....................              او در میان خانواده ی خود شادمان بود .

ب) وَلِلّهِ ............ السَّماواتِ والاَرضِ .             و از آن خداست لشگرهای آسمان ها و زمین .

ج) و هوَ رَبُّ ......................العَظیمِ .             و او پروردگار عرش و تخت بزرگ است .

د) وَ إنّا إذا أَذَقنا الاِنسانَ مِنّا رَحمَةً ............... بِها .   و ما چون رحمتی از جانب خود به انسان بچشانیم از آن شاد و خوشحال می شود .

9 – جدول زیر را کامل کنید .     فعل مورد نظر« ضًرَبَ  » می باشد  (3 نمره)

فعل

صیغه

ضمیر

معنا

ضَرَبَتا

 

 

 

 

مثنای مونث مخاطب

 

 

 

 

نَحنُ

 

 

 

 

زدند (آن چند مرد )

10 – انضباط و فعالیّت کلاسی  (2 نمره )  شامل موارد زیر:

    انضباط  شامل : توجه به درس در کلاس ، صحبت نکردن به هنگام تدریس ، نداشتن غیبت ، نداشتن تذکر در کلاس ، عدم اخراج از کلاس و ... (1 نمره )

فعالیت کلاسی  شامل : سوالاتی که حین تدریس پرسیده می شود ، خواندن و ترجمه کردن درس در کلاس ، پاسخ به سوالاتی که در کلاس به عمل می آید ، حلّ تمرینات و ... (1 نمره )

توضیحات دبیر:                                                                                   

 

                                                                                      

 


موفق باشید – جلیلی      امضاء ولی دانش آموز              تماس با اولیا

+