نمونه سوال دینی دوم از درس های اول و دوم

1 – ترجمه کنید .         «  یَومَ تُبَدِّلُ الاَرضِ وَ السَّماواتُ و بَرَزوا لِلّهِ الواحِدِ القَهّار »

 

 

 

2 - خدای مهربان و آگاه و توانا در برابر نعمت های بی شماری که به ما داده ، چه وظایفی را برای ما معین کرده است ؟ 

 

 

 

 

 

 

3 - چگونه می توان از بیم روز قیامت در پناه لطف خدا در امان بود ؟

 

 

 

4 - در قرآن کریم ، قیامت با چه ویژگی هایی تصویر شده است ؟ 

 

 

 

 

5 - مجموعه ی منظم چه تفاوتی با مجموعه ی نامنظّم دارد ؟

 

 

 

 

 

6 - منظور از برزخ چیست ؟

 

 

 

 

7 - امیر المومنین (ع) چه چیزهایی را به عنوان توشه ی سفر آخرت معرفی کرده است ؟

 

 

 

 

8 - اگر فاصله ی خورشید تا زمین به این اندازه نبود چه پیش می آمد ؟

 

 

 

 

9 - هنگامی که فرد گنهکار به جهان برزخ می رود و رنج و عذاب کارهای خویش را می بیند ، چه آرزویی می کند ؟

 

 

 

 

2 نمره مربوط به فعالیت کلاسی و انضباط می باشد

+