دینی اول درس اول

دینی اول – درس اول               درس دوم

بهترین درس ها درس خداشناسی است

دو آیه از قرآن کریم :  (این دو آیه در مورد نشانه های وجود خداوند است «توحید»)

1 - وَفی الاَرضِ ءایاتُ لِلمُوقِنینَ

در زمین برای اهل یقین نشانه هایی بر وجود خداست   «الذاریات آیه 20»

2 – وَفی اَنفُسِکُم اَفَلا تُبصِرُونَ

و در خود شما نیز نشانه هایی وجود دارد ، آیا نمی بینید؟ «الذاریات آیه 21»

******************

چکیده ی درس :

بهترین درس ها درس خداشناسی است ، درس خداشناسی را می توان از همه ی پدیده های طبیعی و آثار خلقت خداوند بزرگ فرا گرفت ، برای مثال بدن ما و تمام موجودات زنده ی دیگر از واحدهای بسیار کوچکی به نام «سلول» ساخته شده است . سلولها شکل های گوناگونی دارند و هر نوع آن ها کار مخصوصی را انجام می دهند ، مثلاً سلول های ماهیچه ای عامل حرکت اندام های بدن هستند . سلول های بینایی پیام های دریافت شده را از راه اعصاب به مغز می رسانند . سلول های گوارش ، با ترشّح شیره های گوارشی عمل هضم غذا را بر عهده دارند . حتّی استخوان های بدن هم سلول دارند . همه ی این سلول ها با نظم و ترتیب مخصوصی چیده شده اند ، همکاری و هماهنگی شگفت انگیزی دارند و نیاز یکدیگر را هم برطرف می کنند . از این همه نظم شگفت آوری که در ساختمان بدن ما وجود دارد چه می فهمیم  :

می فهمیم که آفریننده ای دانا و توانا قطعات سلّولی بدن ما را این چنین منظّم و هماهنگ آفریده است . این آفریننده ی دانا و توانا خداست .

به نظر شما وظیفه ی ما در مقابل این همه نعمت هایی که خداوند به ما داده است چیست ؟

مظیفه ی ما این است که به خدا ایمان آوریم ، از فرمان هایش آگاه شویم و از آن ها پیروی کنیم تا در دنیا آزاد و پیروز و سربلند و در آخرت شاد و سعادتمند باشیم .

**************

سوالات متن :

?بهترین درس ها کدام درس است و چگونه می توان آن را فرا گرفت  ؟

بهترین درس ها درس خداشناسی است ، درس خداشناسی را می توان از همه ی پدیده های طبیعی و آثار خلقت خداوند بزرگ فرا گرفت.

?انسان ها باید مانند چه چیزی به همدیگر یاری برسانند؟

انسان ها باید مانند اعضای یک بدن به یکدیگر یاری برسانند.

پرسش ها:

Rنام کوچکترین واحد ساختمانی بدن ما چیست ؟ ارتباط سلّول های دستگاه گوارش با دیگر سلّول های بدن چگونه است ؟

سلّول – سلّول های دستگاه گوارش فقط برای خودشان غذا تهیه نمی کنند بلکه در خدمت همه ی سلّول های بدن هستند و برای همه غذا درست می کنند .

Rاز مقایسه ی بدن با یک ساختمان چگونه درس خداشناسی می گیریم ؟

می فهمیم که آفریننده ای دانا و توانا قطعات سلّولی بدن ما را این چنین منظم و هماهنگ آفریده است ، این ،آفریننده  ی دانا و توانا خداست .

Rوظیفه ی ما در برابر پروردگارمان چیست ؟

به خدا ایمان آوریمفرمان هایش را بشناسیماز آن پیروی کنیم

درس دوم

+