30 نمونه سوال نوبت اول دینی دوم

نمونه سوالات امتحانی برای نوبت اول درس دینی دوم راهنمایی سال 88

1 - معنی آیه زیر را بنویسید .

اِنّا ارسَلناکَ بِالحَقِّ بَشیراً وَ نَذیراً وَ اِن مِن اُمَّةٍ اِلّا خَلافیها نَذیرٌ  (آیه ی 24 فاطر)

ما تو را به حق به سوی خلق فرستادیم تا بشارت دهی و بیم دهی و هیچ امّتی نبوده مگر این که راهنمای بیم دهنده ای در میانشان آمده است .

 

2 - در آیه 12 سوره ی ابراهیم به دو امر مهم اشاره شده است آن ها را بیان کنید ؟

وَلَنَصببِرَنَّ عَلی ما آذَیتُمُونا وَ عَلَی اللهِ فَلیَتَوَکَّلِ المُتَوَکِّلونَ .

1 توکل بر خدا    2- پایداری و استقامت در برابر آزار و اذیت

3 - در عبارات زیر جملات صحیح و غلط را مشخص کنید ؟

الف) همه ی سوره های قرآن با بسم الله شروع می شوند .T

ب) عین نجاست قابل تطهیر است . T

ج) نخستین بانوی رشیدی که در راه اسلام شهید شد سمیه نام داشت . þ

د) سوره های قرآن  در طول 13 سال در مدینه به پیامبر (ص) نازل شد . T

هـ) عمار در جنگ صفین به شهادت رسید þ

4 - سوره های مدنی در طول چند سال بر پیامبر اکرم (ص) نازل شده است ؟  ده سال

5 - بالاترین و زیباترین حالات یک انسان چه هنگامی است ؟

بالاترین و زیباترین حالات یک انسان هنگامی است که با معبود ِ خویش به دعا و راز و نیاز می پردازد .

6 - جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .

الف) آب رودخانه حکم آب ...جاری ... را دارد .

ب) چیزی را که عین نجاست در آن نیست ، اگر یک مرتبه زیر شیری که متصل به آب کر است ، بشویند ... پاک ... می شود .

ج) نجس کردن قرآن و مسجد ... حرام ... است و باید فوراً آن ها را ... آب ... کشید .

د) کوچکترین سوره ی قرآن سوره ی ... کوثر ... است که .... چهار ... آیه دارد .

هـ) سوره ... علق ... نخستین سوره ی قرآن است .

و) سوره ...توبه ... بدون بسم الله می باشد .

ز) انسان مومن برنامه زندگی خود را از .... پیامبران .... دریافت می کند و در برابر دستورهای الهی ...مطیع ... و ...فروتن .... است .

ح) خوردن و آشامیدن هر چیز نجس ...حرام ... است .

7 - دین یعنی چه ؟

دین همان برنامه ی زندگی مادی و معنوی و دنیوی و اُخروی انسان هاست که خدا به وسیله ی پیامبران که راهنما و راه شناس اند ، برای انسان ها قرار داده است .

8 - سعادت و شقاوت اُخروی انسان از چه چیزی مایه می گیرد ؟

سعادت و شقاوت انسان در جهان آخرت ، از اعمال او در این جهان مایه می گیرد و این دنیا مزرعه ی آخرت است . انسان در این جهان هر چه در مزرعه ی نفس خویش بکارد ، در جهان آخرت درو خواهد کرد .

9 - چرا فقط خدا می تواند برنامه سعادت دنیا و آخرت انسانها را تنظیم نماید ؟

اوست که انسان و جهان را آفریده و از اسرار آن ها کاملاً آگاه است و عوامل سعادت و شقاوت انسان را در هر دو جهان به خوبی می شناسد .

10 - اصحاب یمین به چه کسانی گفته می شود ؟

کسی که نامه ی عمل او به دست راستش داده شده (از خوش حالی ) می گوید : بیایید نامه ی عمل مرا بخوانید . من از قبل اعتقاد داشتم که روز حسابی در پیش دارم . چنین کسی در بهشتی عالی که میوه های آن همیشه در دسترس است ، زندگی خوب و خوشی خواهد داشت . (به بهشتیان گفته می شود که ) بخورید و بیاشامید ، شما را گوارا باد . این پاداش اعمالی است که از دنیا پیش فرستاده اید .

11 - اصحاب شمال به چه کسانی گفته می شود ؟

کسی که نامه ی عملش به دست چپ او داده می شود و می گوید : « ای کاش نامه ی عملم به من داده نمی شد و از نتیجه ی (حساب ) کارهایم با خبر نمی شدم . ای کاش مرگم در می رسید . مال و ثروتم به دادم نرسید و همه ی قدرت و شوکتم از دست رفت . آنگاه (خطاب می رسد که ) بگیرید غل و زنجیرش کنید و به دوزخ بفرستیدش.»

وقتی انسان در قیامت به نامه ی اعمالش نگاه می کند از سوی خدا خطاب می رسد : « تو ای انسان ، در دنیا از این اعمال خویش غافل بودی ، اینک پرده ی غفلت را از پیش چشمت کنار زده ایم و دیده ی جانت بینا شده است . »

آتش سوزان جهنّم نتیجه کارهای بد انسان در این دنیا است .

12 - هنگامی که فرد گنهگار به جهان برزخ می رود و رنج و عذاب کارهایش را می بیند چه آرزویی می کند ؟

هنگامی که فرد گنهکار به جهان برزخ می رود و رنج و عذاب کارهای خویش را می بیند آرزو می کند که کاش بتواند به دنیا برگردد تا اعمال صالح انجام دهد و گذشته تباه خود را جبران کند و از خدا تقاضا می کند که او را به دنیا برگرداند ولی هرگز به دنیا باز نمی گردد و تا قیامت و روز برانگیخته شدن در عذاب و ناراحتی خواهد بود .

13 - مهم ترین برنامه پیامبران دعوت به چیست ؟

دعوت به ایمان به خدای یگانه و ایمان به وعده های راستین او درباره جهان آخرت، مهمترین برنامه دعوت پیامبران است.  

14 - ثبت و ضبط اعمال را در وجود انسان ، و به وسیله ی فرشتگان و خدای متعال توضیح دهید .

تمام اعمال انسان چه خوب و چه بد در کارنامه ی اعمالش ثبت و ضبط می شود . فرشتگان که شب و روز مراقب انسان اند ، همه اعمال و رفتار او را می نویسند و خدا بالاتر از آنها ناظر و شاهد رفتار انسان هاست .

15 - قرآن چگونه کتابی است ؟

قرآن کتاب دینی مسلمانان و آخرین کتاب آسمانی است که برای راهنمایی و تربیت انسان از طرف خدا برحضرت محمد (ص) نازل شده است  .

16 - مطالبی را که در قرآن آمده است ، به چند بخش کلّی می توان تقسیم کرد ؟ توضیح دهید ؟

7 بخش

1 دعوت به تفکّر و تدبّر در اسرار و رموز آفرینش جهان .

2 خداشناسی ، صفات خدا ، توحید ، مبارزه با شرک ، معاد ، توصیف بهشت  و دوزخ و قیامت ، نبوت و امامت و شفاعت ، ملائکه و معجزات پیامبران .

3 چگونگی دعوت پیامبران ، شرح کوشش ها و فداکاری های آنان در راه هدایت مردم ، داستان مبارزات طولانی و خستگی ناپذیر آنان با طاغوت ها و مستکبران تاریخ .

4 دعوت مردم به اسلام و مبارزه با شرک و نفاق .

5 تکالیف و عبادت ها مانند : نماز ، روزه ، وضو ، غسل ، تیمّم ، حج ، زکات ، جهاد و ... .

6 احکام و قوانین اجتماعی .

7 شناساندن اخلاق بد و نیک و دعوت مردم به آراستن خود به اخلاق نیک .

17 - وقتی آیات قرآن نازل می شد ، مسلمانان چگونه آن را حفظ و نگه داری می کردند ؟

به دو روش :

1 - هر گاه آیه ای نازل می شد ، پیامبر آن را با صدای بلند می خواند و جمعی از نویسندگان مورد اعتماد عین آیات را می نوشتند و جمع آوری می کردند. (کاتبان وحی) یکی از این نویسندگان حضرت علی (ع) بود که تمام آیات قرآن را با کمال دقت و به همان ترتیبی که نازل می شد ، می نوشت و نگه داری می فرمودند .  

2 - به علاوه ، بسیاری از مسلمانان مه نوشتن نمی دانستند ، عین آیات را و سوره ها را با کمال دقّت حفظ می کردند و برای دیگران می خواندند .  عده ی زیادی از مسلمانان ، همه ی آیات و سوره های نازل شده را به حافظه سپرده بودند . این عده (حافظان قرآن ) نامیده می شدند .

18 - منظور از برزخ چیست ؟

عالم بین دنیا و قیامت را عالم برزخ می گویند . انسان پس از مرگ ابتدا به عالم برزخ وارد می شود .

19 - در قرآن کریم ، قیامت با چه ویژگی هایی تصویر شده است ؟

روزی که آسمانها به شدت حرکت کند و کوه ها به راه افتد و زمین به شدت بلرزد و کوه ها متلاشی شوند و غباری پراکنده گردد و زمین به غیر زمین تبدیل شود و کوه ها نیز مانند پشم حلاجی شده متلاشی گردند و آب دریاها پراکنده شود و قبرها زیر و رو  گردد و ...

20 - نجاست یک چیز چگونه ثابت می شود ؟

نجاست هر چیز از سه راه ثابت می شود :

1 خود انسان یقین کند چیزی نجس شده است .

2 اگر کسی که چیزی را در اختیار دارد ، بگوید آن چیز نجس است .

3 دو مرد عادل بگویند که فلان چیز نجس است .

21- چیزهای نجس را برشمرید و بر اساس آن چه در کتاب آمده است ، درباره ی هر یک توضیح دهید .

1- ادرار و مدفوع انسان و هر حیوان حرام گوشتی که خون جهنده دارد ، یعنی اگر رگ آن بریده شود ، خون با فشار بیرون می جهد .

2- مردار هر حیوانی که خون جهنده دارد ، خواه حرام گوشت باشد یا حلال گوشت . چه خودش مرده باشد یا به غیر از دستور شرع کشته شده باشد . ولی ماهی مرده چون خون جهنده ندارد ، پاک است گر چه در آب بمیرد .

3- اگر مقداری از پوست یا گوشت بدن انسان زنده یا حیوان زنده ای که خون جهنده دارد ، بریده شود ، نجس است .

4- اجزای حیوان مرده که خون در آن ها جریان ندارد مانند پشم و مو و کرک پاک است .

5- خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد نجس است ، خواه حلال گوشت باشد یا حرام گوشت امّا خون پشه و مگس و نظیر آن ها پاک است .

6- وقتی حیوانی را طبق اصول شرعی می کشند ، و خونش به مقدار معمول بیرون آمده ، بقیه خونی که در بدنش می ماند پاک است .

7- سگ و خوکی که در خشکی زندگی می کنند ، حتی مو و استخوان و ناخن و رطوبت آن ها هم نجس است .

8- شراب و آب جو و هر نوع مایع مست کننده نجس است .

9- الکل صنعتی که برای رنگ کردن در و پنجره و میز و صندلی و ... به کار می رود ، در صورتی که انسان نداند آن را از چیز مست کننده و مایع درست کرده اند ، پاک است .

10- کافر ، یعنی کسی که منکر خدا باشد یا برای خدا شریک قرار دهد یا پیامبری پیامبران را قبول نداشته باشد ، نجس است .

22 - مجموعه ی منظم چه تفاوتی با مجموعه ی نامنظم دارد ؟

در مجموعه منظم همه ی اجزای آن برای رسیدن به هدف معلومی ساخته و پرداخته شده است ولی در مجموعه غیر منظم این چنین نیست در یک مجموعه  منظم هر چیزی جای مخصوصی دارد و در ارتباط با سایر اعظای مجموعه کار معلومی را انجام می دهد ولی در مجموعه نامنظم چنین نیست و کار آن هم ناقص و ناتمام است .

23 - عِداس که بود و چگونه مسلمان شد ؟

پیامبر که در راه برگشت از طائف خسته و رنجور و مجروح  شده بود ، پس از مدتی راه پیمایی در حالی که ناتوان شده بود در کنار دیوار باغی و زیر سایه ی درختی نشست و با خدای خویش راز و نیاز کرد . صاحب باغ که غلامی مسیحی و اهل نینوا به نام عِداس داشت و دلش به حال پیامبر سوخته بود ، به عِداس دستور داد تا سبدی از انگور برای مهمان غریب (پیامبر ) ببرد . عِداس وقتی بدن مجروح و پاهای خونین پیامبر را دید متعجب شد و به پیامبر تعارف کرد تا از انگور بخورد ، پیامبر خوشه ای برداشت و به دانه های شفاف و زیبا نگاهی کرد و سپس « بسم الله الرحمن الرحیم » گفت ، و دانه دانه انگور در دهان گذاشت و ... عِداس وقتی معنای این عبارت را پرسید و حالات و اطلاعات پیامبر را از یونس درک کرد و صبر و حوصله ی پیامبر را دید ، چون وجدان بیدار و حق پذیر داشت ، مسلمان شد .

24 - فوت حضرت ابوطالب و حضرت خدیجه بر تبلیغ دین اسلام چه تاثیری گذاشت ؟

 با فوت حضرت ابوطالب و خدیجه ، بانوی گرامی اسلام ، زندگی رسول خدا در خانه و بیرون خانه دگرگون شد ، چون حامی بزرگ و پشتیبان دلسوز و فداکار خویش و بزرگ قبیله ی قریش را از دست داده بود ، دیگر در این جامعه امنیت نداشت و جانش در خطر بود . خانه ی او هم از وجود همسر گرامی و یار غم گسارش خالی شده بود . به این ترتیب مشرکان مکه هم در کارهای تبلیغی و ارشادی پیامبر بیشتر کارشکنی می کردند .

25 - در آیه ی 128 سوره ی توبه خداوند متعال با چهار ویژگی پیامبر را توصیف فرموده است ، این چهار ویژگی کدامند ؟

لَقَد جاءَ کُم رَسُولٌ مِن اَنفُسِکُم عَزیزٌ عَلَیهِ ما عَنِتُّم حَریصُ عَلَیکُم بِالمُومِنینَ رَئوفٌ رَحیمٌ .

برای شما پیامبری از خودتان آمد که بر او دشوار است شما در رنج بیفتید . او به هدایت شما حریص است و نسبت به مومنان دلسوز و مهربان است .

1 پیامبری از خود آنان بود 2 برای پیامبر سخت بود آنان را در رنج ببیند 3 او در هدایت مردم حریص بود 4 پیامبر نسبت به  مومنان مهربان و دلسوز بود .

26 - هدف از قیام و انقلاب بنا بر سفارش قرآن چه باید باشد ؟

رضایت خدا ، و نه خودخواهی و کشور گشایی .

27 - هدف والای آفرینش انسان و جهان چیست ؟

تنها هدف والای آفرینش انسان و جهان ، آشنایی با خدا و شناخت و عبادت او بزرگترین ارزش انسان است و ایمان به خدا و عبادت او تنها راه تکامل واقعی انسان است .

28 - آتش سوزان جهنم نتیجه ی چیست ؟

نتیجه ی کار های بد انسان در این دنیا

29 - پیشوایان معصوم ما اثر پذیری نفس انسان را چگونه توصیف کرده اند ؟

نفس انسان چون لوح پاک و سفیدی است ، که کارهای نیکو آن را می پرورند و نورانی و زیبا می سازند و بر عکس ، گناه و کارهای زشت هم چون لکه هایی تاریک و سیاه صفحه ی نفس را آلوده می سازند . اگر فردی در ارتکاب گناه اصرار ورزد ، این لکه های سیاه ، لوح پاک و سفید نفس او را می پوشاند و سراسر وجودش را تاریک و آلوده می سازد .

30 وقتی انسان در قیامت به نامه ی اعمالش نگاه می کند ، از سوی خدا چه خطابی به او می رسد ؟

تو ای انسان ، در دنیا از این اعمال خویش غافل بودی ، اینک پرده ی غفلت را از پیش چشمت کنار زده ایم و دیده ی جانت بینا شده است .

موفق باشید - جلیلی

 

+