دینی دوم درس هفتم

درس هفتم – ایمان و پایداری:

عمار و خانواده اوبا شنیدن آیات قرآن و مشاهده ِ رفتار پیامبر و شنیدن گفتار دل نشین ایشان، دعوت پیامبر را بر حق یافتند و در همان آغاز به اسلام گرویدند. ابوجهل که از مستکبران و اشراف مکه بود از اسلام آوردن این خانواده اطلاع یافت و خشمگین شد. این خانواده به دلیل ایمان به خداوند متعال و اسلام خواهی، بارها و بارها توسط ابوجهل و یاران گمراه او مورد بدترین اهانت و شکنجه قرار گرفتند. گاهی پیامبر سمیه و یاسر را می دید و به آنان دلداری می فرمود: « ای خانواده یاسر، در راه خدا شکیبا باشید و پایدار که وعده گاه شما بهشت است». آنان حتی پس از تحمل بدترین شکنجه ها، در زیر لب الله اکبر را زمزمه می کردند و بر یگانگی و وحدانیت خدا گواهی می دادند و می گفتند: «اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمداً رسول الله ».
سرانجام همان گونه که پیامبر وعده فرموده بودند، این دو مسلمان آزاده در اثر شکنجه های دشمنان به شهادت رسیدند. سمیه نخستین بانوی رشید اسلام است که در این راه به فیض شهادت نائل آمد.
عمار نیز که از یاران باوفای امیرالمؤمنین بود پس از شهادت والدین خود در راه اسلام جنگید و سختی ها را تحمل کرد، تا این که سرانجام در جنگ حُنین به آرزوی دیرینه رسید و شهید شد.  

  سه نکته مهم درس:

1 - خدا برای انسانها پیامبری دل سوز و مهربان فرستاد تا انسان های ستمدیده و مستضعف را از چنگال ستمکاران برهاند و به عزت دنیا و آخرت برساند.
2 - پیروزی و گسترش اسلام در اثر استقامت و پایداری مسلمانان صدر اسلام و تحمل دشواری ها و توکل بر خدای متعال بدست آمد. ما نیز در راه حفظ و گسترش اسلام از آنان درس می گیریم.
3 - آخرین سخن سمیه این بود: «ما راه خود را یافته ایم و به حضرت محمد (ص) ایمان آورده و رهبری او را پذیرفته ایم و هرگز از ایمان و هدفمان دست برنمی داریم».
آیه ای از قرآن کریم :
(پیامبران به کافران چنین گفتند) و ما حتماً در مقابل آزار و اذیتی که بر ما روا می دارید پایداری می کنیم و توکل کنندگان فقط باید بر خدا توکل کنند. (سوره ابراهیم، آیه 12)

 

  بیندیشید و پاسخ دهید ، درس 7:
1 - خانواده عمار در زیر ضربه های شلاق مستکبران مکه درباره صبر و استقامت خویش چه می گفتند؟

می گفتند چگونه ممکن است از راه خدا باز گردیم . در حالی که او به ما راه حق را نشان داده است. ما بر آزار و شکنجه شما صبر می کنیم و در راه خدا استقامت می ورزیم و بر خدا توکل می نمائیم. خدا شاهد این صبر و استقامت است و او بهترین پاداش را به صابران خواهد داد.  

 

  2 - هنگامی که پیامبر خانواده یاسر را می دید، با چه بیانی به آنان دلداری و بشارت می داد؟

به آنان مژده و بشارت می داد و می فرمود:« ای خانواده یاسر، شکیبا و پایدار باشید که وعده گاه شما بهشت است.»  

 

  3 -  نخستین بانوی رشید اسلام که به شهادت رسید، چه نام داشت؟

سمیه، همسر یاسر و مادر عمارنخستین بانوی شهید اسلام است.  

 

  4 - یاسر پدر عمار چگونه شهید شد؟

در اثر شکنجه های بیش از حد مشرکین به شهادت رسید.  

 

  5 - در آیه ِ اشاره شده به دو امر مهم در مقابله با دشمنان اشاره شده است، آن ها را بیان کنید؟

توکل بر خدا و پایداری راه مقابله با دشمنان اسلام است.

 

+