قرآن سوم – درس دوم

قرآن سوم درس دوم

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل نمائید و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید .

کفر می ورزند می کُشند امر می کنند یاور - عدل

 

ردیف

کلمه

معنا

ردیف

کلمه

معنا

1

یَقتُلُونَ

می کُشند

6

یَکفُرُنَ

کفر می ورزند

2

بَشِّر

بشارت ده

7

بَلاغ

رساندن پیام ، پیام

3

نَصیر

یاور

8

یَأمُرُنَ

امر می کنند

4

حَبِطَت

تباه شد ، از بین رفت

9

مَعرُوف

کار خوب

5

اِجعَل

قرار بده

10

قِسط

عدل

 

ترکیب و عبارت های قرآنی را به کمک هم گروه خود معنا کنید .

ردیف

ترکیب

معنا

ردیف

ترکیب

/ 0 نظر / 11 بازدید