آزمون سنجش پایه اول راهنمایی - مهر ماه

به نام خدا

نام ونام خانوادگی         آزمون سنجش پایه اول راهنمایی

مدرسه راهنمایی شهید مومنی (شاهد) مهرماه سال تحصیلی 90-89

 

                   

سوالات قرآن

 

1-معنی عبارت بسم الله الرّحمن الرّحیم یعنی چه؟

 

بنام خداوند بخشنده ی مهربان ()              پناه می برم به خدا از شیطان رانده شده ()

 

راست گفت خدای بزرگ وبلند مرتبه ()           هیچکدام ()     

 

2-معنی صحیح کلمه ی صَلاة کدام گزینه می باشد؟

 

هدایت ()        روزه ()         نماز ()          گمراهی ()     

 

3-کتاب آسمانی ما مسلمانان چه نام دارد؟

 

نهج البلاغه ()        انجیل  ()         توراة  ()         قرآن  ()        

 

4-امام اول ما شیعیان چه نام دارد؟

 

حضرت محمد(ص) ()     حضرت علی(ع)  ()   حضرت رضا(ع) ()   حضرت مهدی (عج) ()

 

5- توحید یعنی خداوند یکتاست وجز او خدایی نیست    ص ()    غ ()

 

/ 0 نظر / 12 بازدید