سوالات امتحان قرآن دوم راهنمایی نوبت اول

سوالات امتحان قرآن دوم راهنمایی نوبت اول – راهنمایی شهید مومنی ( شاهد)

 

   1 - کدام کلمه به معنای رستگاری می باشد . 5/0  خالدینَ    فِتنَة    فَوز      هیچکدام

 

   2 - معنی لغات داده شده را بنویسید .5/2

 

    خاشع :         کَذ َّ بوا :         اَنفِقوا:                  طَیّب :                   مَتاع :

 

   3 - ترجمه ومعنی ترکیبات و آیات زیر را بنویسید .5/3

 

   الف : اِتّقوا اللهَ :

 

   ب : کَذ ّبوا بِایاتنا :

 

  ج : هُوَ الّذی خَلَقَ السّماواتِ وَ الاَرضَ فی سِتَّةِ اَیّامٍ :

 

  د : اِعلَموا اَنَّ اللهَ یُحییِ الارضَ بَعدَ مَوتها :

 

  ر : اَن تَخشَعُ قُلوبُهُم :  

 

   4   -  ترجمه صحیح هر عبارت را علامت بزنید .5/0

 

    1- وَ اللهُ بِما تعمَلونَ بَصیرٌ .

    الف : و خدا به آنچه انجام می دهید بیناست       ب : و خدا به آنچه انجام دادید داناست

 

    2- عالِمُ الغَیبِ و الشّهادَةِ .

 

   الف : دانای نهان و آشکار                               ب : نهان و آشکار را می داند

 

 

     5 - جدول زیر را مانند نمونه تکمیل کنید .2 

 

 

         کلمه

 

     معنا

                                  کلمه

 

    معنا

 

           نوع اول مذکر

 

         نوع دوم مونث

 

       کبیر

 

 

   بزرگ

 

             اَکبَر

 

            کُبری

 

     بزرگتر

 

/ 0 نظر / 11 بازدید