سوالات چهارگزینه ای – درس پنجم (ستون دین )

مدرسه راهنمایی شهید باب اله مومنی (شاهد) ناحیه 4 کرج

نام و نام خانوادگی :                               شماره کلاس :                         تاریخ امتحان :

1

از نماز ظهر روز عاشورای امام حسین (ع) و یارانش چه می آموزیم ؟  

الف

عشق ورزی امام حسین (ع) و یارانش به نماز  

ب

روح عبوديت و تسليم پذيرى امام(عليه السلام) در مقابل معبود خويش.

ج

هر دو مورد صحیح است .  

2

وقت نماز که فرا می رسد ، .................. به تو می گویند : زود باش ، عجله کن ، وقت ملاقات با خداوند آسمان ها و زمین است .

الف

معلم ها  

ب

پدر و مادر  

ج

فرشته ها  

3

حَیَّ عَلَی الصَّلوةِ   یعنی :................

الف

بشتاب به سوی رستگاری

ب

بشتاب به سوی نماز

ج

بشتاب به سوی بهترین کارها

4

این حدیث از کیست ؟« نمازی که در اول وقت خوانده شود ، با شکلی درخشان به سوی صاحبش بر می گردد و می گوید : تو مرا خوب حفظ کردی ، خدا هم تو را حفظ کند . »       

الف

حضرت امام صادق (ع)

ب

پیامبر اکرم (ص)

ج

/ 0 نظر / 14 بازدید