قرآن دوم – درس پنجم

با استفاده از کلمات داده شده جدول زیر را کامل کنید و معنای کلمات را به خاطر بسپارید .

 

کافران      قرض می دهد    وعده داد    پدران     این چنین

 

ردیف

کلمه

معنا

1

وَعَدَ

وعده داد

2

یُقرِضُ

قرض می دهد

3

یُضاعِفُ

دو چندان کند

4

کَریم

ارزشمند

5

کُلوا

بخورید

6

طَیِّب ، طَیِّبَة

پاکیزه

7

یُریدُ

می خواهد

8

کَذلِکَ

این چنین

9

نَجزی

پاداش می دهیم

10

ءاباء

جمع اَب ، پدران

11

مَصیر

بازگشت

12

کُفّار

جمع کافِر ، کافران

 

 

ترکیب ها ی زیر را به کمک هم گروه خود معنا کنید .  

ردیف

ترکیب

/ 0 نظر / 16 بازدید