قرآن سوم – درس نهم

 

با استفاده از کلمات داده شده جدول زیر را کامل کنید و معنای کلمات را به خاطر بسپارید .

 

مغفرت و آمرزش خواستند         بشتابید               تکذیب کنندگان             یاد کردند           

 

ردیف

کلمه

معنا

1

سارِعوا

بشتابید

2

فاحِشَه

کار ناپسند

3

اَو

یا

4

ذَکَروا

یاد کردند

5

اِستَغفَروا

مغفرت و آمرزش خواستند

6

اِستَغفِروا

مغفرت و آمرزش بخواهید از

7

نِعمَ

چه خوب است

8

خَلَت

گذشت

9

مُکَذِّبینَ

تکذیب کنندگان

10

/ 0 نظر / 32 بازدید