نمونه سوال پیام های آسمان – درس اول 20 سوال

آزمون پیام های آسمان درس اول راهنمایی شهید مومنی (شاهد)

نام و نام خانوادگی :                                                     شماره کلاس:                       تاریخ امتحان:                      زمان 30دقیقه

1

بر اساس دستور پیامبر (ص) شرایط آزادی اسیران با سواد چه بود ؟

الف)

پرداخت جریمه نقدی و یک شمشیر

ب)

مبادله اسیر با اسیر

ج)

یاد دادن خواندن و نوستن ، به ده نفر

د)

پرداخت ده درهم

 

 

2

در میان راهنمایی های دین اسلام کم تر موضوعی را می توان یافت که به اندازه ی ..................... مورد توجه قرار گرفته باشد.

الف)

ثروت اندوزی

ب)

دانش اندوزی

ج)

ساختن سلاح

د)

هیچکدام

 

 

3

چه چیزی در پیشگاه خداوند در ردیف ارزشمندترین عبادت ها به شمار می رود؟

الف)

کسب دانش

ب)

دفاع

ج)

جهاد

د)

ساختن سلاح

 

 

4

حدیث « فراگیری دانش بر هر مسلمانی واجب است » با کدام عبارت مرتبط است ؟

الف)

علم آموزی از هر کس

ب)

/ 0 نظر / 11 بازدید