قرآن سوم – درس ششم

با استفاده از کلمات داده شده جدول زیر را کامل کنید و معنای کلمات را به خاطر بسپارید .

 

فرق نمی گذاریم                  اصلاح کردند            عفو کرد      توبه کردند           زیان کاران        پاداش     شهادت دادند       

 

ردیف

کلمه

معنا

1

اوتِیَ

داده شد به

2

لا نُفَرِّقُ

فرق نمی گذاریم

3

اَحَد

یک ، هیچ یک

4

خاسِرینَ

زیان کاران

5

شَهِدوا

شهادت دادند

6

جَزاء

پاداش

7

تابوا

توبه کردند

8

اَصلَحوا

اصلاح کردند ، کار نیک کردند

9

یَبتَغونَ

طلب می کنند ، می جویند

10

عَفا

عفو کرد ، گذشت

 

ترکیب ها ی زیر را به کمک هم گروه خود معنا کنید .  

ردیف

ترکیب

معنا

/ 0 نظر / 14 بازدید