قرآن سوم – درس پنجم

با استفاده از کلمات داده شده جدول زیر را کامل کنید و معنای کلمات را به خاطر بسپارید .

 

عبادت می کنم        پیروی کردند      مسیحی       شریک نگیریم           شاهد و گواه هستند       

 

ردیف

کلمه

معنا

1

سَواء

یکسان ، مساوی

2

لا نُشرِکَ

شریک نگیریم

3

اَرباب

خدایان

4

لِمَ

چرا ؟

5

نَصرانِیّ

مسیحی

6

حَنیف

حق جو ، یکتا پرست

7

اِتَّبَعوا

پیروی کردند

8

تَشهَدونَ

شاهد و گواه هستید

9

اَعبُدُ

عبادت می کنم

10

تَعالَوا

بیایید

 

 

ترکیب ها ی زیر را به کمک هم گروه خود معنا کنید .  

ردیف

ترکیب

معنا

1

قُل یا اَیُّهَا الکافِرونَ

بگو ای کافران

2

/ 0 نظر / 13 بازدید