اسامی تایید شده دانش آموزان سایر مدارس

فعلاً هیچ ثبت نامی تایید نشده است .

برای ثبت نام جهت استفاده از اتاق امتحان کلیک کنید (ثبت نام) کد ده رقمی و مشخصات خود و مدرسه را ارسال نمائید . مشخصات ارسالی شما به جز نام و نام خانوادگی که در اینجا اعلام می شود به صورت محرمانه نگه داری خواهد شد .و ظرف مدت حداکثر ١٢ ساعت تایید و در همین صفحه اعلام خواهد شد.

*برای شرکت در امتحان روی نام خود کلیک کنید **پس از کلیک روی نام خود و انتخاب یکی از آزمون ها در صفحه ی باز شده به جای نام کاربری کد ده رقمی دانش خود را وارد نمائید و مجدداً در مقابل پسورد همان کد ده رقمی را وارد کرده و در آزمون شرکت کنید .** به خاطر داشته باشید فقط یکبار در هر آزمون می توانید شرکت کنید .

****اسامی تایید شده ها ****

         نام و نام خانوادگی          

١-

٢-

٣-

٤-

٥-

٦-

٧-

٨-

٩-

١٠-   

/ 0 نظر / 12 بازدید