سوالات 4گزینه ای درس چهارم (شکر نعمت )

سوالات چهارگزینه ای پیامهای آسمان اول راهنمایی درس چهارم (شکر نعمت )

مدرسه راهنمایی شهید باب اله مومنی (شاهد) ناحیه 4 کرج

نام و نام خانوادگی :                               شماره کلاس :                         تاریخ امتحان :

1

چرا امام صادق (ع) با این دو مرد فقیر دو نوع رفتار نمود؟  

الف

یکی دروغ می گفت و دیگری راست می گفت .

ب

یکی سلام داد و دیگری نداد .

ج

یکی شکر گزار بود و دیگری نبود .  

د

یکی نیازمند نبود ودیگری نیازمند بود .  

2

نخستین مرحله ی شکر آن است که ..................

الف

شکر زبانی کنیم

ب

به دقت بیندیشیم که بخشنده ی نعمت کیست ؟

3

حقیقت شکر دارای ............... است

الف

یک

ب

دو

ج

سه مرحله

د

چهار مرحله

4

منظور از آیه 7 سوره ی ابراهیم چیست ؟ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّکُمْ لَئِن شَکَرْتُمْ لأَزِیدَنَّکُمْ وَلَئِن کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِی لَشَدِیدٌ

الف

اگر شکر کنید نعمتم را زیاد می کنم .

ب

اگر کفران کنید عذاب من شدید است .

ج

اگر شکر کنید نعمتم را زیاد می کنم . و اگر کفران کنید عذاب من شدید است .

د

هیچ کدام

5

کامل کنید . « توجّه و ایمان و آگاهى، ....................... است.

/ 0 نظر / 14 بازدید