امتحان قرآن پایه اول راهنمایی نوبت اول اول دیماه

امتحان قرآن پایه اول راهنمایی نوبت اول اول دیماه

 

 

 

1 - لغات زیر را معنا کنید ؟ 1

 سَبیل (                          ) اَرض (                      )  مَنام (                 ) غَفُور (                           )

 

 

2 -  ترکیب های زیر را معنا کنید ؟ 3

نَذیرٌ مُبینٌ (             ) کَیفَ یُحیی (                  ) نُیَزِّ لُ لَکُم (                   ) بَعدَ مَوتَها (                   )

 

اَرسَلَ رَسولَهُ (                      )  مِنَ الظُّلُماتِ (                             )

 

 

3 - برای کلمات داخل جدول یک هم خانواده بیاورید .1

 

 

     خَلَقَ

 

   بَشارَة

 

   یَخرُجُ

 

 حَمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - ترجمه صحیح عبارت را علامت بزنید .5/0

الف : کانَ اللهُ غَفُوراً رحیماً .                               1- قطعاً خداوند به شما مهربان است .

                                                                   2 - خدا بسیار آمرزنده ی مهربان است .

ب : هَذَا مِن عِندِ اللهِ .                                        1- این از نزد خداست . 

                                                                   2- آن از نزد خداست

 

 

5 - کلمات داده شده را با « ون َ » و « ینَ » جمع ببندید ؟ 5/0

ظالِم ( ونَ ) : (                             )              مُجرِم ( ینَ ) : (                                       )

 

 

 

6 - آیات و عبارات قرآنی زیر را ترجمه کنید .4

 

الف : یَغفِر لَکُم مِن ذُنُوبِکُم .

 

ب : وَلَقَد اَرسَلنا نوحاً ابی قَومِهِ ی .

 

ج : وَاللهُ لایَهدیِ القَومَ الظّالِمینَ .

 

د : وَهُوَ الّذی خَلَقَ الّیلَ وَالّنَهارَ.

 

/ 0 نظر / 12 بازدید