مطالب جالب و خواندنی در مورد هرچه بخواهی

ـ پروانه ها با پای خود مزه را احساسمیکنند .

ـ شتر در هنگام تشنگی میتواند ۹۵ لیتر آب را در کمتراز ۳ دقیقه بنوشد .

ـ تعداد افرادی که سالانه از نیش زنبور میمیرند بیشتراز کسانی است که
سالانه از نیش مار میمیرند.

ـ وزن اسکلت انسان بالغ ۱۳ تا ۱۵ کیلوگرم است .

ـ اولین اتوموبیل را مظفرالدین شاه قاجار وارد ایرانکرد .

ـ اولین آدامس را جان کورتیس در سال ۱۲۲۷ شمسی ساخت .

ـ تنها قسمت بدن که خون ندارد قرنیة چشم است . :

ـ با ۳۰ گرم طلا میتوان نخی به طول ۸۱ کیلومتر درستکرد .

ـ سومریها در قرن چهارم قبل از میلاد خط را اختراعکردند .

ـ یک دهم مردم جهان در جزیره ها زندگی می کنند .

ـ اولین تمبر جهان در سال ۱۸۴۰ در انگلستان به چاپرسید .

ـ فیل بالغ در روز ۲۲۰ کیلوگرم غذا و۲۰۰ لیتر آب مصرفمیکند .

ـ تعداد حشرات موجود در ۵/۲ کیلومترمربع زمین کشاورزیاز انسانهای موجود در کل دنیا بیشتر است.

ـ هرفرد عادی درسرخود ۹۰ تا ۱۲۰ هزار رشته مو دارد.

ـ ریش انسان بالغ بر ۵ تا ۱۵ هزار و یک ابرو ۴۵۰ تا۶۰۰تار مو دارد.

ـ گربه وسگ هر کدام ۵ گروه خونی دارند و انسان ۴ گروه.

ـ زنبور عسل دو معده دارد: یکی برای انبار کردن عسلویکی برای غذا.

ـ سریع ترین عضله بدن انسان زبان است.

ـ در سال ۱۹۸۰بوتان تنها کشور جهان بود که تلفننداشت.

ـطول قد هر انسان سالم برابر ۸ وجب دستخود اوست. 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید