قرآن اول – درس چهارم

با استفاده از کلمات داده شده جدول زیر را کامل کنید و معنای کلمات را به خاطر بسپارید .

 

زنده      مرگ        پس      آسمان ها       سپاس و ستایش      آفرینش      زمین      آفرید

 

ردیف

کلمه

معنا

1

سَماوات

آسمان ها

2

اَرض

زمین

3

حَیّ

زنده

4

مَیِّت

مُرده

5

یُحیی

زنده می کند

6

مَؤت

مرگ

7

بَعد

پس ، پس از

8

ءایات

نشانه ها ، آیه ها

9

خَلق

خلقت ، آفرینش

10

خَلَقَ

آفرید ، خلق کرد

11

ـنا

ما ، مان

12

فَـ

پس

13

عِندَ

/ 0 نظر / 16 بازدید